Entertainmentrecht

Entertainmentrecht is (net als sportrecht) een verzamelnaam van vele rechtsgebieden en onderwerpen: arbeidsrecht en opdrachtovereenkomsten, artiestenovereenkomsten, mediarecht, sponsoring,  merchandising, merkenrecht, distributieovereenkomsten, auteurs- en portretrecht, licentie- en   royaltyovereenkomsten,  ondernemingsrecht, internationaal privaatrecht., stichtingen-en verenigingrecht. Entertainment is niet ook meer los te koppelen van het internet  en van ICT ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld maar aan online muziekrechten en video-on-demand (VOD).

Een advocaat die werkzaam is in de entertainment industrie  moet dus van vele markten thuis zijn. Amelink Advocaten bundelt al die rechtsgebieden en kan dus full service behulpzaam zijn. Wij verlagen automatisch onze tarieven met de toepasselijke BTW component, indien onze cliënt de BTW niet kan verrekenen.

Ten aanzien van de fiscale aspecten van entertainment werken wij zeer nauw samen met Paul (L.M.) Kamphuis, belastingadviseur bij Kamphuis Berghuizen in Hilversum, de entertainmentstad van Nederland. Paul is auteur van het boek ‘Artiest en Fiscus’. In deze uitgave van de Kluwer serie ‘Belastingwijzers’ worden de fiscale regelingen die voor artiesten van belang zijn helder uit de doeken gedaan. Juist omdat er voor artiesten specifieke rechtsregels bestaan, is dit op de praktijk gerichte boek zeer nuttig. ‘Artiest en Fiscus’ gaat onder meer in op de artiestenregeling uit de loonbelasting, de gageverklaring, het fiscale regime voor royalties en het ondernemerschap en de boekhoudplichten van de artiest.