Arbeidsrecht en opdrachtovereenkomsten

Op arbeidsrechtelijk (en daaraan verwant) terrein staan wij ondernemingen en werkgevers bij, maar treden wij ook op voor managers, bestuurders en directies. Wij richten ons in het bijzonder op de navolgende aandachtsgebieden:

 • arbeidsrechtelijk onderzoek bij fusie en overname
 • opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • ontslag statutair directeur/directieontslag
 • bestuurdersaansprakelijkheid en decharge
 • individueel ontslag, ontslag op staande voet, ontslag bij ziekte
 • ontbinding door kantonrechter, kantonrechtersformule
 • ontslag via UWV procedure
 • concurrentiebeding, relatiebeding
 • opdrachtovereenkomsten en managementovereenkomsten
 • optieregelingen en andere incentiveregelingen
 • outplacement, parttime werken
 • outsourcing
 • overgang van onderneming
 • arbeidsrecht bij faillissement, doorstart en herstructurering
 • CAO-recht
 • medezeggenschapsrecht
 • collectieve ontslagen en reorganisaties
 • Wet WIA, re-integratie
 • arbeidsreglementen, wijziging van arbeidsvoorwaarden