Fusie, overname, verkoop onderneming, bedrijfsopvolging, uitkoop en uitstoting van aandeelhouders of vennoten

De praktijk van fusie, overname, verkoop van ondernemingen, bedrijfsopvolging en uitkoop en/of uitstoting van (minderheids)aandeelhouders vormt een belangrijk onderdeel van de praktijk van Amelink Advocaten. Onze advocaten zijn specialist op dit gebied en hebben ruime ervaring met transacties, met name in het MKB segment. Deze transacties vragen per definitie om teamwerk. Wij bundelen daarom graag de krachten met partijen als de accountant, belastingadviseur, notaris en de corporate finance adviseur.

Onze diensten omvatten onder meer:

 • ondersteuning bij opstellen van het verkoopmemorandum en structurering van de deal
 • uitvoeren van een boekenonderzoek (due diligence) en analyse juridische risico’s
 • opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten
 • begeleiding bij waardering aandelen
 • vastlegging bedoelingen van partijen in intentieovereenkomsten of term sheets
 • begeleiding van het notariële en fiscale traject
 • overleg met banken en andere financiers, opstellen van leningsovereenkomsten
 • opstellen en beoordelen van zekerheidscontracten en garanties
 • afstemming met ondernemingsraad, commissarissen en aandeelhouders
 • beoordeling van de mededingingsrechtelijke en medezeggenschapsrechtelijke aspecten
 • opstellen en beoordelen van overnamecontracten
 • maken van aandeelhoudersovereenkomsten en doorvoeren statutenwijzigingen
 • doorvoeren van na de overname noodzakelijke reorganisaties (ook op personeelsgebied)
 • ondersteuning bij (garantie)claims naar aanleiding van de transactie
 • het voeren van procedures bij aandeelhoudersruzies en mislukte samenwerkingen
 • begeleiding bij uitkoop en uitstoting van aandeelhouders of compagnons

Klik hier voor een overzicht van deals en transacties die door Amelink Advocaten zijn begeleid.