Geschillen binnen de onderneming (corporate litigation)

Tussen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, de ondernemingsraad, vennoten, maten en andere bij een onderneming betrokken “stakeholders” ontstaan regelmatig meningsverschillen. Die monden helaas ook vaak uit in ruzies. Geschillen binnen de onderneming vormen een aparte tak van sport in de juristerij en dienen te worden behandeld door gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Amelink Advocaten voldoen aan alle kwalificaties – ook de financiële – om cliënten met dit soort problemen bij te staan. Dat doen wij niet alleen in de rechtszaal of aan de onderhandelingstafel, maar ook als woordvoerder ter gelegenheid van aandeelhoudersvergaderingen en maatschapvergaderingen.

Voorbeelden van (dreigende) geschillen binnen de onderneming:

 • verdenking van wanbeleid of onbehoorlijk bestuur
 • de onderneming is stuurloos (50/50 verhouding op aandeelhouders- en/of bestuursniveau)
 • onenigheid over de wijze waarop de onderneming moet worden gefinancierd
 • meerderheidsaandeelhouders maken misbruik van hun zeggenschap
 • minderheidsaandeelhouders houden (noodzakelijke) besluiten tegen
 • ruzies over dividendbeleid, statuten, aandelenuitgifte, verwatering van aandelenbelang
 • gedwongen koop of verkoop van aandelen (uitkoop of uitstoting van aandeelhouders)
 • wens/noodzakelijkheid om (tijdelijk) bestuurders of commissarissen te ontslaan
 • (onderzoek naar) aansprakelijkheid van bestuurders
 • afwijken van de statuten, tijdelijk ontnemen van stemrecht op aandelen
 • ontslaan van bestuurders of tijdelijke aanstelling van andere bestuurders
 • conflicten over (de uitleg of geldigheid) van aandeelhoudersovereenkomsten
 • geschillen over de rol binnen bestuur of raad van commissarissen
 • te grote invloed van moedervennootschappen op dochtermaatschappijen
 • geschillen over de jaarrekening
 • claims naar aanleiding van (garanties bij) verkoop van de onderneming
 • maten van maatschappen maken ruzie over hun samenwerking of hun winstrechten
 • (onenigheid over) staken, ontbinden, verkopen, liquideren of vereffenen van de onderneming