Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid

Bestuurders en commissarissen voelen zich in toenemende mate onzeker over hun persoonlijke aansprakelijkheid. Geholpen door strengere wetgeving en een hardere claimcultuur, procederen curatoren, teleurgestelde beleggers en crediteuren tegenwoordig veel sneller tegen bestuurders. Niet alleen in de profit sector, maar ook in de not for profit sector (stichtingen, verenigingen). Het risico van persoonlijke aansprakelijkheid ligt steeds meer op de loer. Het hebben van een bestuurders- of commissarissenaansprakelijkheidsverzekering (BCA-Polis) is verstandig, maar in veel gevallen niet afdoende.

Vragen die in dit verband regelmatig door bestuurders en commissarissen gesteld worden :

 • Welke beslissingen mag ik zonder overleg nemen, welke niet? Wanneer moet ik ingrijpen?
 • Wanneer en wat moet ik met commissarissen, aandeelhouders of ondernemingsraad communiceren?
 • Welke risico’s loop ik als ik betrokken bij oprichtingen van vennootschappen?
 • Wanneer ontstaat balans- en kapitaalaansprakelijkheid?
 • Loop ik een persoonlijk risico indien mijn onderneming het milieu blijkt te vervuilen?
 • Mag ik namens de vennootschap rechtshandelingen met mijzelf of met oprichters aangaan?
 • Wanneer en hoe kan aansprakelijkheid van commissarissen onstaan?
 • Hoe verkrijg ik decharge? Wat is de reikwijdte daarvan?
 • Welke verzekeringen moet/kan ik afsluiten? Moet ik aanvullende bescherming vragen?
 • Wanneer is sprake van een tegenstrijdig belang? Hoe moet ik in dan handelen?
 • Hoe ga ik om met situaties waarbij gehandeld wordt namens vennootschappen in oprichting?
 • Wat moet ik doen in geval van conflicten binnen het bestuur of met commissarissen?
 • Hoe agendeer/leid ik een aandeelhoudersvergadering?
 • Hoe voorkom ik dat besluiten nietig of vernietigbaar zijn?
 • Hoezeer ben ik gebonden aan een (opgelegd) bestuursreglement?
 • In welke gevallen ben ik verplicht een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen?
 • Geeft mijn arbeidsovereenkomst mij voldoende bescherming bij ontslag als bestuurder?
 • Moet ik wel tevens bestuurder (willen) worden van een dochtermaatschappij?
 • Maakt het wat uit of ik in dienst ben of op basis van een managementovereenkomst werk?
 • Moet ik de aanwijzingen en instructies van de moedermaatschappij of groot aandeelhouder uitvoeren?
 • Zijn alle bestuurders collectief verantwoordelijk of alleen de bestuurder in wiens portefeuille het probleemgeval thuishoort? Is interne taakverdeling toegelaten?
 • Wanneer doe ik er verstandig aan om af te treden?
 • Kan/moet ik als nieuwe bestuurder de vorige bestuurder aanspreken?
 • Welke fiscale bestuurdersaansprakelijkheden zijn er?
 • Waar moet ik aan denken als mijn werkgever mij vraagt bestuurder of commissaris te worden van een dochteronderneming, deelneming of participatie?Amelink Advocaten is een ervaren sparringpartner voor (toekomstige) bestuurders en commissarissen. Wij adviseren en procederen zeer regelmatig over aansprakelijkheidsclaims.