Faillissement, reorganisatie, doorstart

Ondernemen is risico nemen. In tijden van crisis is een enkele saneringsmaatregel vaak niet meer voldoende, maar is een hele reeks van maatregelen noodzakelijk. In een enkel geval kan faillissement alleen worden afgewend als de onderneming compleet geherstructureerd wordt, zowel in financiële als in juridische zin. In het ergste geval is de enige redding een doorstart, na een bewust gekozen datum van faillissement.

Alle maatregelen met het doel van sanering of herstructurering hebben met elkaar gemeen dat zij vergaande gevolgen kunnen hebben voor de personen en bedrijven die met de onderneming te maken hebben (werknemers, aandeelhouders, financiers, crediteuren, bestuurders, commissarissen, ondernemingsraad). Om die reden dienen sanerings- en herstructureringsoperaties met grote zorg en in samenwerking met een deskundige advocaat  te worden voorbereid. Niets is erger dan achteraf te moeten constateren dat kostenbesparende maatregelen leiden tot claims, worden teruggedraaid door een rechter en in het ergste geval zelfs tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders of commissarissen hebben geleid.

Amelink Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van herstructureringen, reorganisaties en doorstarts, en wordt regelmatig ingeschakeld op dit gebied.