Vereniging, stichting, not-for-profit sector

Verenigingen en stichtingen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Verenigingen zijn niet alleen sport- en hobbyclubs, maar soms ook grote belangenorganisaties. Daarnaast hebben not-for-profit organisaties meestal de rechtsvorm van stichting. De stichting kenmerkt zich met name door haar maatschappelijke of ideële doelstelling.

Stichtingen en verenigingen nemen steeds meer deel aan het commerciële verkeer en kunnen ook failliet gaan. De not-for-profit sector is letterlijk en figuurlijk groot geworden. De overheid benadrukt steeds vaker de noodzaak tot professionalisering van not-for-profit organisaties en hun besturen. Een transparante bestuurs- en toezichtstructuur is daarbij steeds meer een eis dan een wens geworden. Regelgeving en governance codes voorzien in veel not-for-profit sectoren in de verplichte instelling van een toezichthoudend orgaan. Denk bijvoorbeeld aan toezichthouders van ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen, woningcorporaties en gesubsidieerde instellingen. Het risico op persoonlijke aansprakelijkstelling van bestuurders en toezichthouders neemt in deze sector toe, ook al zijn de bestuurders en toezichthouders vaak onbezoldigd.

Stichtingen en verenigingen hebben geen aandeelhoudersstructuur. Voor veel bestuurders van stichtingen en verenigingen is onvoldoende duidelijk wat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn van het bestuur en welke zaken zij aan de algemene ledenvergadering of toezichthouders moeten voorleggen. Ontslag (en benoeming) van bestuurders van stichtingen en verenigingen heeft zijn eigen juridische dynamiek en kent zijn eigen complicaties.

Amelink Advocaten helpt (bestuurders en toezichthouders van) verenigingen en stichtingen bij de verschillende zaken die zij bij het uitoefenen van hun taak kunnen tegenkomen. Intern, maar ook in het commerciële verkeer. Bij het verlenen van diensten aan verenigingen en stichtingen verlaagt Amelink Advocaten automatisch haar tarieven met de toepasselijke BTW component, indien de cliënt de BTW niet kan verrekenen.