Sponsoring

Serieuze sponsoring is geen ”liefdewerk oud papier”. Het is een investering. De daarbij horende sponsorcontracten krijgen lang niet altijd de aandacht die nodig is. En dat terwijl veel verenigingen, stichtingen en non profit organisaties voor hun voortbestaan zijn aangewezen op sponsorinkomsten. Tegelijkertijd blijken veel bedrijven flinke sponsoruitgaven te hebben, zonder dat eigenlijk goed duidelijk is welke tegenprestaties ze daarvoor krijgen.

Een goed (en vooral ook: volledig) sponsorcontract is om die reden van groot belang. Wat is de bijdrage van de sponsor? Wat zijn de risico’s van betaling in termijnen of sponsoring onder voorwaarden? Hoe voorkom ik dat de sponsor (tussentijds) de geldkraan dichtdraait? Wat als het te sponsoren evenement niet doorgaat? Bestaat sponsoring alleen uit het ter beschikking stellen van geld, of ook uit het in natura ter beschikking stellen van goederen en/of diensten (bartering)? En hoe zit (dan) het met de BTW? Voor welke sponsorpaketten kiest u? In welke vorm wordt naamsbekendheid van een sponsor gerealiseerd? Wie controleert of beoordeelt of de sponsor heeft gekregen wat hij mocht verwachten? Hoe zit het met exclusiviteit? Mag de sponsor ook een concurrerend evenement of sportploeg sponsoren? En mag de (sport)club of de organisator van een evenement nog meer sponsoren aan zich binden? Wat zijn voor de hand liggende remedies indien sponsorcontracten niet (goed) worden nagekomen? Wat zijn de specifieke dimensies van internationale sponsoring? Hoe zit het met bestuursaansprakelijkheid als sponsorgelden niet blijken binnen te komen?

Amelink Advocaten helpt bij het opstellen en beoordelen van dit type contracten. Wij hebben zeer veel ervaring met sponsorcontracten. Aan de hand van een door onszelf ontwikkelde checklists en vragenlijsten kunnen we snel schakelen. Daarmee zorgen we er voor dat sponsorcontracten op maat worden gemaakt. En als het nodig is zijn wij er ook om hierover te procederen.