Procedures, incasso, beslaglegging, aansprakelijkheid, schadevorderingen

Procederen is een vak apart, dat Amelink Advocaten uitstekend beheerst. De procesadvocaat onderscheidt zich van de adviesadvocaat door slim gebruik te maken van het proces- en bewijsrecht. Wij procederen veel en maken om die reden niet alleen goede contracten, maar ook handige contracten. En wij komen beter over in de rechtszaal. Voor ons is en blijft de procespraktijk en de aansprakelijkheidspraktijk een vast onderdeel van onze dienstverlening. Als er eerst door ons is geadviseerd en daarna moet worden geprocedeerd, wisselt u dus niet van advocaat.

Onze procespraktijk omvat onder meer:

 • incasso’s, sommaties, aansprakelijkstellingen, civiele procedures
 • beoordelen van haalbaarheid van vorderingen tot schadevergoeding
 • ontbinding en/of vernietiging en/of wijziging van overeenkomsten
 • schikkingsonderhandelingen en het opstellen van vaststellingsovereenkomsten
 • mediation, met name bij ruzies tussen aandeelhouders, maten, vennoten of compagnons
 • onrechtmatige daad procedures
 • procedures over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • bindend advies
 • arbitrage
 • inbreukprocedures bij intellectuele eigendom
 • procedures over ICT contracten
 • adviseren over en het voeren van procedures in Duitsland
 • (voorlopig) getuigenverhoor en verzamelen van bewijs
 • beslaglegging en procederen over opheffing van gelegde beslagen
 • bodemprocedures, kort gedingen, voorlopige voorzieningen, hoger beroep,
  geschillen binnen de onderneming (o.a enquêteprocedures bij de ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam)
 • executie (tenuitvoerlegging) van rechterlijke en arbitrale uitspraken
 • executiegeschillen
 • tuchtrechtprocedures
 • second opinions