Licenties

De wereld hangt aan elkaar van licenties. Octrooilicenties, merklicenties, licenties om te mogen produceren, licenties op knowhow: ze komen in vele soorten en maten voor. Maar we zijn er ook erg afhankelijk van geworden. Het hebben van een licentie is immers anders dan het zijn van eigenaar. Wat als de licentiegever failliet gaat? Heb ik dan nog wat aan mij licentie?

Bij softwarelicenties komt naast het gewone contractenrecht ook nog eens veel ICT-recht kijken: welk gebruik van de software is wel en niet toegestaan? Wie is aansprakelijk bij fouten, en tot welk bedrag? Mag de software worden gemodificeerd? Mag de software ingebed worden in andere software (embedded software). En wie is dan eigenaar? Wat zijn de afspraken over onderhoud en verbetering (updates en upgrades)? Wanneer en hoe wordt (ontwikkelde) software geaccepteerd? Welke licentievergoedingen zijn verschuldigd en op welke termijnen? En als de licentievergoeding gekoppeld is aan de omzet of winst (revenue share): hoe leg je dat vast? Onder welke condities wordt (toch) toegang gegeven tot de broncode? Is sub-licentie en/of verdere distributie toegestaan?

Het niet naleven van de licentievoorwaarden kan tot een grote schadeclaim leiden. Anderzijds kan het niet goed opstellen van de juiste licentieovereenkomst tot grote teleurstellingen leiden. De juiste licentieovereenkomst is dus van groot belang. Er is op zich niets tegen het gebruik van modellen, maar in ieder specifiek geval is bijna altijd nog aanpassing of uitbreiding nodig om het contract bij de specifieke opdracht te laten aansluiten.

Amelink Advocaten maakt en beoordeelt veel licentieovereenkomsten voor klanten en snapt de materie. Dankzij door ons zelf ontwikkelde checklists kunnen we ook snel tot de kern komen.