Venture capital, private equity, investeringen

Amelink Advocaten adviseert veelvuldig bij durfkapitaal (venture capital), financieringen, investeringen en private equity trajecten. Wij adviseren zowel (professionele en particuliere) investeerders als ondernemingen/ondernemers waarin wordt geïnvesteerd.

Onze diensten

 • assistentie bij het opstellen van businessplannen
 • begeleiding van start up ondernemers
 • monitoring van het fiscale traject (i.s.m. de belastingadviseur)
 • uitvoeren van due diligence onderzoek
 • opstellen van participatiecontract, financieringsovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst, arbeidsovereenkomst, managementovereenkomst, bonusregeling en aandelenopties
 • vastleggen van prestatie- en milestone afspraken
 • onderhandelingen met banken en andere externe financiers
 • ondersteuning bij herstructurering, reorganisatie en doorstart (corporate recovery)
 • opstellen van bestuursreglementen
 • vervanging van management, ontslag van bestuur
 • vertegenwoordiging bij aandeelhoudersvergaderingen
 • begeleiding bij financieringsrondes
 • management buy outs (MBO) en management buy ins (MBI)
 • (voorkomen van) bestuurdersaansprakelijkheid en/of commissarissenaansprakelijkheid
 • opstellen van voor de onderneming belangrijke commerciële contracten
 • ondersteuning bij ruzie tussen aandeelhouders
 • begeleiding bij exit, verkoop onderneming

Dealoverzicht

Klik hier voor een overzicht van deals en transacties die door Amelink Advocaten zijn begeleid.