Octrooi, patent, licentie

Een octrooi (patent) is eigenlijk niets anders dan een wettelijk geregelde manier om tijdelijk een monopolie te krijgen op het toepassen van een nieuw ontwikkelde techniek. Zo’n nieuw ontwikkelde techniek heet in de volksmond vaak: uitvinding. Om een uitvinding te kunnen octrooieren moet voldaan zijn aan drie eisen: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.

Het aanvragen van een octrooi is gespecialiseerd werk. De daarvoor aangewezen deskundige is de octrooigemachtigde. Het aanvragen van een (wereldwijd) octrooi kost veel geld en vergt dus een behoorlijke investering. Er wordt tegenwoordig, veelal door venture capital investeerders, veel geïnvesteerd in (de commerciële potentie van) uitvindingen. Die uitvindingen zijn in een niet gering aantal gevallen afkomstig van universiteiten en andere kennisinstellingen. Afhankelijk van het beleid van die instellingen op het gebied van intellectuele eigendom en kennistransfer worden rondom specifieke octrooien vaak nieuwe ondernemingen opgezet waarin door private partijen geïnvesteerd kan worden.

In dat soort gevallen is de bijstand van een gespecialiseerde advocaat onmisbaar. Wij hebben aantoonbare kennis en ervaring in huis om dit soort bedrijven (en hun ondernemers) bij te staan op alle gebieden: oprichting, juridische structurering, participatiecontracten, financiering, governance, beloning, (kruis)licentiecontracten, samenwerkingscontracten bij (verdere) ontwikkeling (collaborative research), inbreuken, (ondersteunende) merkbescherming etc.

Amelink Advocaten werkt op dit terrein samen met octrooigemachtigden en specialisten op het gebied van subsidie, waardering, (octrooi)valorisatie, het opzetten van businessplannen rondom octrooien, octrooi due diligence, notariaat en fiscaliteit. Een van die specialisten is JP Wave, een kantoor dat zich als één van de weinigen in Nederland richt op de zakelijke, commerciële en strategische kant van octrooien (patenten) en andere intellectuele eigendom (intellectual property management).