Mediation, conflictbemiddeling, bindend advies

Roelof Amelink treedt behalve als advocaat op verzoek ook op als bemiddelaar, arbiter, bindend adviseur of mediator. Dat doet hij vooral bij aandeelhoudersruzies, maatschapconflicten, vastgelopen samenwerkingsverbanden en situaties waarbij de (bestuurlijke) besluitvorming is verlamd.

Soms leidt dat een tot een oplossing waarbij betrokken partijen met elkaar doorgaan, maar vaak ook is wel duidelijk dat één van de strijdende partijen bij het conflict zal vertrekken. Ook dan kan mediation/conflictbemiddeling nog steeds veel betekenen voor partijen (samen oplossen is altijd beter dan procederen), maar dan is het wel zaak dat de mediator/bemiddelaar praktisch is, partijen durft te helpen met het doorhakken van knopen en verstand heeft van de vaak ingewikkelde financiёle en juridische materie die bij dit soort conflicten komt kijken.

Bij dit soort mediation (exitmediation) leert de ervaring dat van de mediator vaak wordt verwacht dat hij niet alleen bereid is partijen te helpen met het proces, maar ook met de inhoud. Dat is ook het geval bij (grotere) commerciële conflicten waarbij procederen eigenlijk geen optie is, vanwege kosten, te lange doorlooptijd van de procedure, en te onzekere uitkomsten. Bij procedures (die openbaar zijn) dreigt vaak ook imagoschade. Bovendien voelt lang niet iedereen er voor om de spreekwoordelijke “vuile was” buiten te hangen. De tendens is dan ook steeds meer om dit soort conflicten op alternatieve wijze te proberen te beslechten, soms ook door middel van een combinatie van (eerst) mediation en daarna, op de geschilpunten die dan nog resteren, arbitrage of bindend advies.

Het is dit type van zakelijke mediation/conflictbemiddeling waarin Roelof zich heeft gespecialiseerd. Om die reden is hij bewust geen NMI-mediator. Dat type mediator mag zich immers in beginsel niet met inhoud bemoeien. De partijen die Roelof als mediator/conflictbemiddelaar inschakelen kunnen hem dus wel degelijk om een mening vragen, putten uit zijn kennis en kunde en hem verzoeken ideeën aan te dragen die kunnen bijdragen aan de oplossing van het conflict.

Over Roelof als mediator en conflictbemiddelaar: praktisch en verre van zweverig. Vooruitkijker, met oog voor emoties. Open, duidelijk en respectvol in contact. Out-of-the-box denker, ook als het gaat om het helpen aandragen van alternatieve oplossingen. Blijft in ieder detail het geheel zien. Gelooft niet in het scoren van puntjes, maar in het scoren van resultaat. Slaat graag bruggen voor partijen die deze bruggen (tijdelijk) niet zien. Onderhandelaar en bemiddelaar op basis van belangen in plaats van posities (Harvard methode). Financieel (bankervaring) en fiscaal goed onderlegd. Oog voor en ervaring met gecompliceerde vastleggingen van grote schikkingen. Civilist en ondernemingsrechtspecialist. Dealmaker, geen dealbreaker.