Productaansprakelijkheid

Producenten en importeurs van goederen van buiten de Europese Economische Ruimte kunnen aansprakelijk worden gesteld, als een door hen verkocht product gebrekkig of onveilig is. Voor veel consumenten en bedrijven die goederen kopen is dat een prettige gedachte, maar voor producenten en importeurs kan dit een aanzienlijk risico inhouden.

Amelink adviseert over en procedeert over het aanspreken van producenten of importeurs bij gebleken gebreken of onveiligheden in producten. Maar Amelink Advocaten staat ook producenten en importeurs bij die aangesproken worden en adviseert hen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het beperken en uitsluiten van aansprakelijkheid of de schadelijke gevolgen daarvan, bijvoorbeeld door gebruikmaking van product recalls.

Daarnaast adviseert Amelink Advocaten regelmatig producenten en importeurs bij de vraag of de producent of importeur verhaal kan halen op andere partijen, in gevallen waarin de aansprakelijkheid onvermijdelijk blijkt te zijn.