Windmolens

Rolf Strijker

Rolf Strijker, partner bij het kantoor sinds 2012, studeerde af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, met ondernemingsrecht en intellectuele eigendom (IE) als specialisaties. Rolf houdt zich binnen kantoor met name bezig met het opstellen en beoordelen van contracten, adviseren en het procederen op het gebied van:

  • participaties en investeringen (private equity & venture capital);
  • fusie en overname;
  • (her)structureren van ondernemingen;
  • geschillen binnen een onderneming c.q. binnen samenwerkingsverbanden;
  • optieovereenkomsten of optieregelingen;
  • opdracht- en managementovereenkomsten.

Rolf verricht zijn werkzaamheden veelal voor ondernemingen en/of de ondernemer(s), verenigingen en stichtingen, zowel nationaal als internationaal. De cliënten waar Rolf zijn werkzaamheden voor verricht zijn actief in verschillende branches, waaronder technologie, internet, softwareontwikkeling, zorg & gezondheid, voeding, sport, zakelijke en financiële dienstverlening, educatie, telecommunicatie en non profit. Rolf spreekt en schrijft vloeiend in Nederlands en Engels.

Rolf heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: ondernemingsrecht en verbintenissenrecht. Op grond van deze registratie is Rolf verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Naast zijn dagelijkse praktijk is Rolf lid van de Raad van Toezicht van Stichting Het Buitenhof.