Windmolens

Roelof Amelink

Roelof Amelink studeerde af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Roelof is oprichter en senior partner van Amelink Advocaten. Roelof startte zijn carrière bij ABN AMRO en stapte daarna (in 1990) over naar de advocatuur. Roelof voltooide de specialisatieopleiding ‘Vennootschapsrecht & Ondernemingsrecht’ aan de Grotius Academie (Katholieke Universiteit Nijmegen).

Specifieke deskundigheid als (procederend) advocaat, onderhandelaar en conflictbemiddelaar / mediator op het gebied van:

  • contractenrecht;
  • ondernemingsrecht;
  • aansprakelijkheid (waaronder bestuurdersaansprakelijkheid);
  • (her)structureren van ondernemingen;
  • arbeidsrecht;
  • geschillen binnen een onderneming c.q. binnen samenwerkingsverbanden;
  • participaties en investeringen (private equity & venture capital);
  • fusie en overname;
  • coporate governance.

Roelof verricht zijn werkzaamheden veelal voor ondernemingen en/of de ondernemer(s), verenigingen en stichtingen, zowel nationaal als internationaal. Roelof geeft regelmatig lezingen over juridische aspecten van statutair bestuurderschap & bestuurdersaansprakelijkheid,  aandeelhouders- en investeringscontracten en ruzies tussen aandeelhouders of compagnons. Roelof spreekt en schrijft vloeiend in Nederlands en Engels.

Roelof heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is Roelof verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.