Windmolens

Hans Blaak

Hans Blaak studeerde af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in 1996, met ondernemingsrecht als afstudeerrichting. Hans voltooide in 2005 met goed gevolg de post doctorale specialisatieopleiding ‘Corporate Litigation’ bij de Grotius Academie (Katholieke Universiteit Nijmegen). Hans houdt zich binnen kantoor met name bezig met het opstellen en beoordelen van contracten, adviseren en het procederen op het gebied van:

  • aansprakelijkheid;
  • contracten;
  • financiering en leningen;
  • incasso en beslaglegging;
  • internationale contracten;
  • onrechtmatige daad;
  • geschillen binnen de onderneming (o.a. aandeelhoudersruzies).

Hans verricht zijn werkzaamheden veelal voor ondernemingen, zowel nationaal als internationaal. De cliënten waar Hans zijn werkzaamheden voor verricht zijn actief in verschillende branches. Hans spreekt en schrijft vloeiend in Nederlands en Engels.

Hans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: ondernemingsrecht en burgerlijk procesrecht. Op grond van deze registratie is Hans verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.