Privacybeleid

Privacybeleid Merklink B.V. (‘Merklink’)

Merklink vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom verwerkt Merklink uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Merklink omgaat met uw persoonsgegevens.Het privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig kennis te nemen van het privacybeleid van Merklink.

Merklink is overeenkomstig de Wbp verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u in verband gebracht kunnen worden. Dit zijn onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.

Waarom verwerkt Merklink uw persoonsgegevens

Merklink heeft als doel het leveren van diverse diensten ten aanzien van bescherming van en onderzoeknaar merken, onder andere door het verrichten van alle wettige handelingen die in de ruimste zin van het woord daarmee verband houden of daartoe wenselijk of bevorderlijk kunnen zijn.

Voor een goede uitvoering van dit doel is het noodzakelijk dat Merklink uw persoonsgegevens verzamelt, tijdelijk opslaat en verwerkt.

Merklink gebruikt de persoonsgegevens die u verstrekt uitsluitend voor administratieve afhandeling van haar dienstverlening.

Merklink zal deze persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen en een inschatting te maken op welk gebied u advies wenst. Uw persoonsgegevens zal daarnaast worden gebruikt om u desgewenst een passende offerte te kunnen doen voor onze diensten.

Direct marketing

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketing of ongevraagde follow-up van Merklink, tenzij wij u vooraf op de hoogte hebben gesteld van dat mogelijke gebruik en u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Worden persoonsgegevens aan derden verstrekt?

Merklink verstrekt op geen enkele wijze uw persoonsgegevens aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Niet persoonlijke informatie

Voor Merklink is het belangrijk te weten welke delen van de website het meest bezocht worden en voor welke van door haar aangeboden diensten de meeste belangstelling bestaat. Ter verkrijging van die informatie verzamelt Merklink informatie, onder meer door middel van IP-gegevens en het plaatsen van zogeheten cookies. Op die manier kan Merklink haar diensten beter af te stemmen op uw wensen. Om uw recht op privacy te beschermen blijft de aldus verkregen informatie algemeen en anoniem. U kunt aan de hand van deze gegevens niet worden geïdentificeerd.U heeft de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd.

Andere websites

Merklink is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, het privacybeleid en werking van de website van anderen, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de website van Merklink. Wij adviseren u dan ook het privacybeleid van andere websites te allen tijde te raadplegen. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de website van Merklink.

Beveiliging

Merklink neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik.

Inzage en correctie

U hebt recht op inzage op de door Merklink verzamelde en verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben en kunt verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Merklink zal binnen vier weken laten weten of Merklink aan uw verzoek zal voldoen.

Toepasselijk recht

Op dit privacy statement is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Indien u vragen of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Merklink dan kunt u via e-mail contact opnemen door gebruikmaking van het volgende adres: .