Windmolens

Oprichting BV of NV veel gemakkelijker

Per 1 juli 2011 is er niet meer een 'verklaring van geen bezwaar' nodig voor de oprichting of statutenwijziging van een BV of NV. Nu is het nog zo dat via de verklaring van geen bezwaar door het Ministerie van Justitie preventief toezicht wordt gehouden bij de oprichting of statutenwijziging van een BV of NV. Dit wordt vervangen door een systeem van doorlopende controle. Die controle wordt ook uitgebreid tot stichtingen, verenigingen en coöperaties.

Reden voor de wijziging: het huidige toezicht werkt in de praktijk niet goed. Nu is het toezicht slechts gekoppeld aan een aantal formele handelingen (oprichting of statutenwijziging). Misbruik zal echter meestal juist plaats vinden bij het uitoefenen van (ondernemings)activiteiten na oprichting. Vandaar de wijziging. Al met al vanaf 1 juli a.s. dus een stuk minder administratieve rompslomp bij oprichtingen en statutenwijzigingen van BV's en NV's.