Windmolens

Amelink Advocaten sluit samenwerkingsverband met Halt Nederland

Amelink Advocaten heeft een samenwerkingsverband gesloten met Halt Nederland, op basis waarvan Amelink Advocaten in de komende periode Halt Nederland en haar organisatie zal bijstaan op (civiel) juridisch gebied. Onderdeel van de samenwerking zal zijn (i) de begeleiding door Amelink Advocaten van een voorgenomen herstructurering van de Halt-sector in Nederland, nadat de besturen van de huidige 17 Halt-organisaties een convenant hebben ondertekend om uiterlijk op 1 januari 2013 één Halt organisatie te gaan vormen en  (ii) de verder civielrechtelijke begeleiding van de (nieuwe) Halt-organisatie.

De Halt-sector bestaat uit op dit moment uit regionale Halt-organisaties en het landelijke bureau Halt Nederland. Hun (gezamenlijke) taak is de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Bij haar aanpak van jeugdcriminaliteit confronteert Halt de jongere met zijn gedrag en maakt duidelijk dat strafbaar gedrag niet acceptabel is. Vervolgens toont Halt de jongere een alternatief voor zijn gedrag. Om herhaling te voorkomen ligt het accent op positieve gedragsbeïnvloeding. In een Halt-afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan. Vaste onderdelen zijn gesprekken met jongere en ouders, excuus aanbieden, terugbetalen van de schade en uitvoeren van een leeropdracht en soms krijgen jongeren ook een werkopdracht.

Amelink Advocaten partner Roelof Amelink is verheugd over de samenwerking met Halt Nederland:

“De samenwerking met Halt Nederland met de voorgenomen herstructurering brengt uiteraard zeer interessant werk met zich mee. Maar net zo belangrijk is dat de doelstellingen en de activiteiten van de Halt organisatie ons erg aanspreken.”